Du kan bruge MobilePay

11483

PRISER OG STØRRELSER M.V. FOR HAVNEPLADSER:

 

Havnens pladser deles i 6 gruppe

Gr. 1​( 2,5 x 7,5 m )​pris kr. 20.000

​Gr. 2​( 2,9 x 8,0 m )​pris kr. 25.000

​Gr. 3​( 3,0 x 10,0 m)​pris kr. 30.000

​Gr. 4​( 3,5 x 12,5 m )​pris kr. 42.000

​Gr. 5​( 4,0 x 12,5 m )​pris kr. 47.500

​Gr. 6​( 5,0 x 15,0 m )​pris kr. 66.000

De opgivne mål på pladsen skal respekteres, d.v.s. at ingen del af båden eller dens udstyr må stikke ud af pladsen.

For at få tildelt en plads, skal man have indbetalt det beløb til kassereren, der svarer til prisen på andelen.

Indbetalt kontingent 2500 kr i  giver samtidig ret til vinteropbevaring på en angiven plads på land i perioden oktober til 1. maj.

1. maj skal alle fartøjer være fjernet fra havnens landareal.

Ved overvintring i vandet udenfor sin egen plads skal pris og sted aftales med bestyrelsen.

Andelshavere skal være ejer og bruger af det fartøj, der ligger på pladsen.

 

OVERDRAGELSE AF BRUGSRETTEN:

 Al overdragelse af brugsretten til havnepladsen sker gennem Havneforeningen.

 

LEJESTØRRELSE OG VILKÅR:

Mellem havneforeningen og lejer opstilles en lejekontrakt, som gælder fra 1. april til 1. december.

Nuværende leje for en sæson er fastsat således:

Gr. 1pris kr. 3700.-

Gr. 2pris kr. 4050.-

Gr. 3pris kr. 4300 .-

Gr. 4pris kr. 5600.-

Gr. 5pris kr. 6300.-

Gr. 6pris kr. 7300.-

Jollepl.Pris kr. 2500.-

 

Lejen inkluderer ikke bådens vinteroplægning på havnens areal.

 Under forudsætning af tilstrækkelig ledig plads kan lejere leje vinterplads. Prisen er pt. kr. 250  pr meter loa.

 

 

Mastekran og slæbested

For brugere uden tilknytning til Ballen Havn:

For brug af kajanlæg og mastekran betales 110 kr i forbindelse med optagning, isætning og/eller påsætning/aftagning af mast.

 

For brug af slæbestedet betales kr. 40 for hver bomåbning. Der betales med Mobile Pay nr 11483, og trailerens registreringsnummer skrives som besked til modtager. Når betaling er foretaget åbner bommen automatisk.

Trailere og jollevogne kan parkeres på det afmærkede areal øst for klubhuset.