Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 13.10.2020

Orientering fra Bestyrelsen

 

 Der er sket nyt i forhold til projekt nyt bad- og toilethus. Se referat fra bestyrelsesmøde den 12.08.20 samt indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling den 13.10.2020.

 

Den ekstraordinære generalforsamling den 13.10.2020 blev desværre aflyst på grund af Corona. Indholdet i indkaldelsen er dog stadigt relevant. Bestyrelsen håber snarest at kunne indkalde til ny generalforsamling.

 

Bestyrelsen afventer afgørelse fra fredningsnævnet vedr. vores ansøgning om dispensation fra fredningsbestemmelserne. Hvis vi får dispensation, kan vi gå videre med planerne om nyt bad- og toilethus. Vi forventer en afgørelse i begyndelsen af Marts 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter

 

 Vi holder altid arbejdsdag den 1. lørdag i maj og 1. lørdag i oktober.

Indkaldelse sendes ud på mail.

Det er obligatorisk at deltage. Der kan sendes en stedfortræder eller betales 200 kr.

Indkaldelse til arbejdsdag 03.10.20