På generalforsamlingen 2019 fik bestyrelsen godkendelse til at arbejde videre med et nyt badehus under forudsætning af at mindst halvdelen af finansieringen findes ved eksterne midler.

Der er afholdt møde med LAG Sydfyn, der administrerer EU midlerne til lokale projekter. Vores projekt vurderes at kunne falde indenfor formålet, og det anbefales at vi har en ansøgning klar til december 2019 af hensyn til projektperiodernes varighed. LAG kan bidrage med op til 50% af udgifterne. De resterende 50% kan delvist finaniseres af andre fonde. Videre ansøgninger af midler afventer at der foreligger en byggetilladelse.

Svendborg Kommune er ved møde den 2. maj inddraget i vores tanker omkring badehuset. De kan ikke medvirke til rådgivning, men alene sagsbehandling på ansøgninger.

Næste skridt er at få udarbejdet skitser og indsende ansøgning. Når en sådan foreligger, vil projektet blive forelagt en generalforsamling til godkendelse.