Myndighedstegninger 5-3-2020 ballen

målfaste tegninger med placering af nyt badehus

Skitser af forslag til nyt badehus

Bestyrelsen har modtaget tre forslag til skitser af nyt badehus, og ønsker at gå videre med denne løsning. Bestyrelsens ønsker til ændringer er indarbejdet i disse skitser.

Foreløbige skitser bad ballen

Bestyrelsen finder forslag 1 det mest egnede, med de rettelser der er nævnt i referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2019.
Arkitekten bedes arbejde videre med dette.

Referat arkitektmøde 27. maj 2019

Referat af første møde med arkitekt vedr. udarbejdelse af materiale der er nødvendigt for byggeansøgning.

På generalforsamlingen 2019 fik bestyrelsen godkendelse til at arbejde videre med et nyt badehus under forudsætning af at mindst halvdelen af finansieringen findes ved eksterne midler.

Der er afholdt møde med LAG Sydfyn, der administrerer EU midlerne til lokale projekter. Vores projekt vurderes at kunne falde indenfor formålet. LAG kan bidrage med op til 50% af udgifterne. De resterende 50% kan delvist finaniseres af andre fonde. Videre ansøgninger af midler afventer at der foreligger en byggetilladelse.