Referat, generalforsamling, marts 2019

Referat fra generalforsamling, marts 2019

Referat, bestyrelsesmøde Ballen 25 marts 2019

Konstituerende bestyrelsesmøde samt fordeling af opgaver. Mødeplan for det næste halve år.