Mastekran og slæbested

For brugere uden tilknytning til Ballen Havn:

For brug af kajanlæg og mastekran betales 110 kr/dag i forbindelse med optagning og isætning.

 

For brug af slæbestedet betales kr. 40 for hver bomåbning. Der betales med Mobile Pay nr 11483, og trailerens registreringsnummer skrives som besked til modtager. Når betaling er foretaget åbner bommen automatisk.

Trailere og jollevogne kan parkeres på det afmærkede areal øst for klubhuset.