Suppen i " år" bliver den 9 feb 2018

Suppen for havn / sejlklub " i år " bliver fredag den 9 februar 2018 

Sæt x i kalenderen og nærmere info følger .

Lise og Mona 

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening

Referater fra bestyrelsesmøder i Havneforening,vil fra den 8.06.17 være tilgængelige i mappe som vil stå i klubhuset,Jf.beslutning i bestyrelsen .

MobilePay

60 25 08 36

 3.6.17

 Så skulle du kunne bruge ,MobilePay.    60 25 08 36

Ref. generalforsamling marts 2017

Generalforsamling i Ballen Havneforening

Øster Skerninge Forsamlingshus den.  15-03-2017    Kl.  19.00

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent

Børge Midtgaard vælges

 

2.Formanden aflægger beretning for 2016

 Stort fremmøde ved arbejdsdag. Tak for det.

 Et problem er registreret; fiskeaffald som stadig bliver smidt på området.

 Ikke brug af el om vinteren; er stadig ok fra medlemmerne.

 Dykkere på havnen er stadig en succes.

 Efter vi har fået lys på havnen døgnet rundt, har vi langt færre indbrud.

 Udvidelsen af T- molen er afsluttet med godt resultat.

 

Kommentarer fra medlemmerne:

Udvidelse af havnen

Der var indsigelse mod den planløsning der er valgt ved udvidelsen af T-molen.

Dette er en anden løsning, end den der blev vedtaget ved afstemning på generalforsamlingen i 2015.

Bestyrelsesformanden mener at afstemningen i 2015 var ”et forslag til ændring”

Bestyrelsen valgte den mest økonomiske  løsning  i stedet for ændringsforslag nr. 1. som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2015.

Bestyrelsesformanden undskylder for uklarheden omkring  beslutningsgrundlaget.

Lys på havnen:

En grundejer tæt på havnen ønsker reduceret belysning, da lyset generer i privatboligen.

Bestyrelsen mener lyset giver en præventiv effekt mod tyveri.

Der er installeret lav-energipærer i lamperne, så elforbruget er lavt.

Punktet tages op til videre bearbejdning i bestyrelsen i samarbejde med grundejeren.

Parkering:

Må autocampere holde på havnen ?

Bestyrelsen mener ikke, at det er et stort problem med få antal overnattende campere.

Dog har vi ”øjne” på de få overnattende gæste og vil ikke være konkurrent til campingpladserne.

De autocampere der har været på havnen har fået en frist på 1 nat til at forlade området.

De har betalt ligesom gæstesejlere.

Beretningen blev herefter godkendt

 

3.Foreningens regnskab til godkendelse for 2016

 Hans Vestergaard Madsen gennemgik regnskabet for 2016.

 Omsætning på kr. 420.000,-

 Resultat/overskud for 2016: kr. 163.000,-

 

 Kommentarer fra medlemmerne:

Hele regnskabet burde have været sendt ud til alle medlemmer. Det blev besluttet på generalforsamlingen i 2015.

Formanden undskyldte for denne forglemmelse.

Regnskabet sendes fremover ud pr. mail indeholdende alle sider.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Mona sender snarligt det fulde regnskab ud pr. mail til alle medlemmer, hvis mailadresse er kendt.

 

4.Budget og fastlæggelse af kontingent for 2017

Ingen kontigentforhøjelse.

Sidste forhøjelse var i 2015.

 

5.Behandling af indkommende forslag

Formanden bad om en tilkendegivelse på, om de fremmødte til generalforsamlingen, fremover ønsker, at modtage indkaldelse til generalforsamling på mail.

Blandt de fremmødte var der stemning for, at indkaldelser fremover bliver fremsendt på mail.

Alle bedes sende mail til formanden med anmodning om modtagelse af mail i stedet for brev.

 

6. Valg til Bestyrelse og en suppleant         

Valg til bestyrelsen

Torben Andersen: Er på valg og modtager ikke genvalg.

Michael Mohr: Er på valg og modtager ikke genvalg.

Torben Kordif stiller op; anbefales af bestyrelsen.

Torben er blevet opfordret af bestyrelsen til at overtage kassererposten efter Hans, der i løbet af det kommende år, ønsker at trække sig ud. Torben har indvilget.

Mona foreslås til bestyrelsen. Mona er i forvejen suppleant.

Mona og Torben vælges til bestyrelsen.

 

Valg af suppleant

Lasse Frydenlund Nielsen: Modtager ikke genvalg.

Niclas Henning Jensen: stiller op.         

Hans Erik Brendholm: stiller op          

Niclas og Hans vælges til suppleanter

 

7.Valg af revisor

Keld Madsen: Er på valg og stiller op igen.

Keld Madsen vælges til revisor                                     

 

 

Referent: Michael Mohr

 

         

 

Flid' s - havneguide og kalender

I dette sommervejr bliver sejlerne måske en ekstra dag i havnen, for at tage på opdagelse.

Tit og ofte søger de information hos jer på Havnekontoret om oplevelser og aktiviteter ved havnen og i nærområdet.

 

FLID har udviklet en ny digital Havnekalender, som vi håber I vil bruge og henvise til, når sejlerne spørger.

Kalenderen ligger på hjemmesiden Havneguide.dk og er udviklet af FLID i samarbejde med VisitDenmark og Kultunaut.

 

Kalenderen rummer tusindvis af aktuelle begivenheder, herunder maritime events som snorkling, fiskeri, kajak og meget mere.

 

Gå ind på Havneguide.dk og klik på Kalender i topmenuen. 

Eller klik på linket her: http://kalender.havneguide.dk/

 

Hensigten med kalenderen er at gøre det lettere for sejlerne og andre interesserede at finde oplevelser, begivenheder og seværdigheder

ved og omkring FLIDs havne over hele landet.

 

 

Ref af generalforsamling 2016

Øster Skerninge Forsamlingshus den. 9-03-2016 Kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

 

    1. Valg af dirigent Børge Midtgaard.

 

 

 

2 Formanden aflægger beretning for 2015.

 

Hovedemner:

Affald, Bådstativer, El til båden sommer og vinter, Dykkere, Tilkørselsvej til havnen, E-mail, Samarbejde med Svbg. Kommune, Arbejdsdag d. 30/4.

 

 

3 Foreningens regnskab til godkendelse for 2015 Hans Vestergaard Madsen gennemgik regnskabet for 2015.

 

Indkøbt sten til vestmolen kr. 40.000,-

Spørgsmål fra salen: Alle sider fra regnskabet skal fremlægges, ligeledes alle noter i budget.

Regnskabet sendes ud pr. mail fremover. Flertal for dette.

Ønsker man at modtage regnskab pr. brev skal man give bestyrelsen besked på generalforsamlingen. Regnskabet hermed godkendt.

 

 

4 Budget og fastlæggelse af kontingent for 2016

 

Hans Vestergaard Madsen gennemgik budget for 2016. Kontigent for 2016 ændres ikke i forhold til 2015.

 

 

5 Behandling af indkommende forslag Ingen indkommende forslag.

 

 

 

6 Valg til Bestyrelse og en suppleant

 

Lasse Frydenlund Nielsen forslåes til bestyrelsen.

Skriftlig afstemning gennemføres.

Lasse = 16 stemmer (Lasse bliver ikke valgt)

 

 

7 Valg af revisor

 

På valg er Jesper Bælum: Jesper Bælum er genvalgt.

 

 

8 Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 6 Behandling af indkommende forslag

Ingen forslag er indkommet

 

 

ad 6 Valg til bestyrelsen: på valg er:

Robert Havelinn: modtager genvalg. 28 stemmer = genvalgt.

Havs Vestergård Madsen: modtager genvalg. 31 stemmer = genvalgt.

Ib Otto Andersen: modtager gelvalg. 31stemmer = genvalgt.

 

ad 6 Valg af Suppleant på valg er Sten Jonnasen

Lasse stiller op som suppleant: Lasse er valgt.

 

 

 

 

 

(Referent: Michael Mohr: m.mohr@hotmail.dk)

Danske Tursejleres turbøjer

TURBØJER TIL TURSEJLERNE

 

Bøjeområde 1 Positioner

Helnæs Bugt....................................55°06´44 N & 10°05´98 Ø

Helnæs Bugt....................................55°07´ 94N & 10°04´08 Ø

Dyreborg..........................................55°04´48 N & 10°13´66 Ø

Dyreborg..........................................55°04´45 N & 10°13´65 Ø

Lyø Sand N.......................................55°03´71 N & 10°08´70 Ø

Lyø Sand S.......................................55°03´65 N & 10°08´61 Ø

Nab N................................................55°03´58 N & 10°19´13 Ø

Nab S.................................................55°03´53 N & 10°19´09 Ø

Korshavn..........................................55°00´84 N & 10°19´26 Ø

Revkrog............................................55°00´33 N & 10°20´44 Ø

Revkrog............................................55°00´30 N & 10°20´55 Ø

Ravnebjerg......................................55°00´72 N & 10°20´37 Ø

Skarø.................................................55°00´92 N & 10°28´18 Ø

Skarø.................................................55°00´79 N & 10°28´17 Ø

Bækkehave Fyr ..............................55°00´66 N & 10°31´83 Ø

Thurøbund......................................55°02´31 N & 10°40´80 Ø

Thurøbund......................................55°02´31 N & 10°40´86 Ø

Pilekrogen Troense.......................55°02´27 N & 10°38´56 Ø

Bogø Øst...........................................55°18´73 N & 09°49´93 Ø

Torø Nord....................................... 55°15´66 N & 09°52´98 Ø

Bøjeområde 2 Positioner

Nyborg Fjord...................................55°17´90 N & 10°46´96 Ø

Kajberg Skov...................................55°16´57 N & 10°47´33 Ø

Romsø vest......................................55°30´70 N & 10°47´57 Ø

Romsø sydøst..................................55°30´55 N & 10°47´59 Ø

Musholm Øst .................................55°28´80 N & 11°04´81 Ø

Musholm Vest.................................55°28´57 N & 11°04´35 Ø

Bøjeområde 3 Positioner

Vest for Kyndeløse.........................55°42´86 N & 11°50´67 Ø

Vellerup Vig....................................55°44´10 N & 11°52´30 Ø

Hammerkrogen.............................55°45´10 N & 11°51´24 Ø

Lindholm.........................................55°44´52 N & 11°49´12 Ø

Kongsøre Skov Syd........................55°48´39 N & 11°42´56 Ø

Bramsnæs Bugt..............................55°41´03 N & 11°49´68 Ø

Bøjeområde 4 Positioner

Nord for Tærø................................ 54°57´35 N & 12°03´70 Ø

Guldborgsund................................54°52´60 N & 11°44´06 Ø

Guldborgsund................................54°52´77 N & 11°45´19 Ø

Guldborgsund................................54°51´23 N & 11°45´63 Ø

Guldborgsund................................54°51´20 N & 11°45´73 Ø

 

Se ydeligere info på:

www.dansketursejlere.dk

 

 

Nøgler/ frihavn mm.

 

CoolNøgle til klubhus kan erhverves igennem Hans Madsen for kr 100,00

CoolFrihavnsordning, kontakt Hans Madsen og bedst inden 1 juni ( se også under frihavn )

CoolGeneralforsamling afholdes i Marts

CoolArbejdsdag afholdes i Maj