Svendborg Museum

Den Sorte Boks fortæller den lokale historie.

Svendborg Museum rykker ud i lokalområder for at fortælle historien. I juli måned står den Sorte Boks på parkeringspladsen ved Superbrugsen. Udstillingen fortælle om modstandsbevægelsen fra Skårup Seminarium.

Den Sorte Boks har åbent hver dag fra kl. 8-21. Der er gratis adgang.

Så giv dig selv en god lærerig oplevelse i sommerferien.

I august skal den Sorte Boks på sejltur. Den skal til Skarø Havn, hvor udstillingen fortæller om ølivet.

Den tredje tur i september går til Ballen Havn, hvor temaet for udstillingen er undersøiske stenalderbopladser.

Mens det fjerde sted i oktober endnu ikke mere planlagt. Det bliver ved en aktuel arkæologisk udgravning.

Ballen Havneforening.  Skrevet af Hans Vestergård Madsen. 2014

I 1973 fik en initiativrig Ballevit, Erland Hansen, ideen til at opføre en lystbådehavn øst for Syltemae åens udløb i Ballen. Som vi alle ved er det ikke bare lige så nemt at få tilladelse til den slags ting. Men efter adskillige genvordigheder med forskellige myndigheder opnåedes tilladelser til opførelsen. Havnen stod færdig i 1976.

På grund af en procedurefejl med tilladelserne til opførelsen pålagde daværende Minister for Offentlige Arbejder, Erland Hansen at overdrage havnen til andelsejerne. På denne baggrund blev Ballen Havneforening grundlagt.

Da havnen blev overdraget til Havneforeningen var ca. 85 pladser af forskellige størrelser klar til ibrugtagning.

Igennem årerne derefter voksede ventelisten med bådejere, som ønskede at få en plads i havnen. Derfor besluttede daværende bestyrelse i 2002 at undersøge muligheder for en udvidelse af havnen mod øst. Man afholdt derfor en ekstraordinær generalforsamling, hvor det med stort flertal blev vedtaget at gå i gang med de utallige ansøgninger til myndighederne.

Da tilladelserne var i hus påbegyndtes udvidelsen, og blev indviet i april 2003. Sandet fra uddybningen til udvidelsen blev brugt til etablering af en fin badestrand ”Ballevue” øst for havnen.

I dag fremstår havnen som et velfungerende fristed for bådejerne. I betragtning af havnens alder står den i velholdt stand, takket være adskillige medlemmers frivillige indsats. Samtidig med at det årlige kontingent kan holdes på et fornuftigt niveau.

Havnen besøges årligt af et stigende antal gæstesejlere, især er mange tyske sejlere gengangere som fremhæver freden og roen og de smukke omgivelser, og ikke mindst de rimelige gæstepriser som væsentlige årsager til at komme igen gang på gang.

Medlemsskaren er i dag en god blanding af sejlere, motorbådsfolk samt fritidsfiskere, som i sæsonen giver et pulserende liv på havnen, ligesom mange ikke sejlere har stor glæde af at komme på havnen og bare nyde livet omkring havnen.