Fælles isætning den 24. april fra kl 07.00

Der vil være fælles isætning den 24. april fra kl 07.00

Vognmand er Klaus Deuleran.

Der vil være tilmelding på seddel i telefonboksen på havnen fra 10. april. Prisen er 500 kr pr skib, der afregnes direkte til Klaus på dagen.

 

 

Aktiviteter

Projekt nyt badehus skrider frem

Vi har modtaget forskellige forslag til skitser af nyt badehus, og bestyrelsen har beslyttet hvilket forslag vi ønsker at arbejde videre med. Projektet kan følges på fanebladet "Projekt nyt badehus"

Vi afventer nu at modtage de målfaste opstalter og beskrivelser, hvorefter bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om at sætte projektet igang.

Den videre proces vil omfatte en byggeansøgning, ansøgning af fondsmidler samt valg af entreprenør.

 

Skitse af nyt badehus