ADVARSEL! DÅRLIGE BROER!

De to vestligste broer er i dårlig tilstand. Der er konstateret et antal gennemrådnede pæle og flere der er i meget dårlig stand. Der er foretaget lidt nødreparation, og mere er bestilt til udførsel snarest.

Alle bedes færdes med yderste forsigtighed foreløbig.

 

 

Aktiviteter

Projekt nyt badehus skrider frem

Vi har modtaget forskellige forslag til skitser af nyt badehus, og bestyrelsen har beslyttet hvilket forslag vi ønsker at arbejde videre med. Projektet kan følges på fanebladet "Projekt nyt badehus"

Vi afventer nu at modtage de målfaste opstalter og beskrivelser, hvorefter bestyrelsen vil indkalde til generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om at sætte projektet igang.

Den videre proces vil omfatte en byggeansøgning, ansøgning af fondsmidler samt valg af entreprenør.

 

Skitse af nyt badehus